Dermogenius Ultra

04.10.2019

Digitálni dermatoskop s Full HD rozlíšením


  • presné ohodnotenie jednotlivých znamienok
  • výsledky do niekoľkých minút
  • možnosť dlhodoobého sledovania podozrivých znamienok
  • hodnotenie na základe medzinárodných databáz a štandardov
  • bezbolestná procedúra
  • vhodné pre všetky vekové skupiny
  • nie je hradené zdravotnou poisťovňou